Тарифи за планинска застраховка

Бъдете отговорни към своя живот и към този на хората около Вас, когато сте в планината  и практикувате любимите си спортове. Планинската застраховка е препоръчителна и такава можете да сключите на касата на начална станция на лифта при хижа Гоце Делчев през зимния период и на рецепцията на хотел „Добринище” през лятото.
Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД
 

ЗАСТРАХОВКА  „ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ”
Ценова тарифа 2019г.-2020г.

Срок на
застраховката
Индивидуална
застраховка
Групова застраховка
10 или повече лица
Семейна
застраховка
до 3 дни 2,55 лв 2,04 лв 2,04 лв
до 5 дни 4,59 лв 3,06 лв 3,06 лв
до 7 дни 6,12 лв 4,08 лв 4,08 лв
до 10 дни 7,14 лв 5,10 лв 5,10 лв
до 15 дни 8,16 лв 6,12 лв 6,12 лв
1 месец 10,20 лв 7,65 лв 7,65 лв
3 месеца 12,24 лв 9,18 лв 9,18 лв
6 месеца 15,30 лв 12,24 лв 12,24 лв
1 година 20,40 лв 16,32 лв 16,32 лв
Активна грижа 6,00/18,00 лв 6,00/18,00 лв 6,00/18,00 лв
 
 
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ’’
е  1000,00лв. /хиляда лева

Планинска застраховка може да се сключи на касата на начална станция на седалковия лифт при хижа Гоце Делчев през зимния период

В нея се включват разходи за:

По тази застраховка отговорността на Застрахователя е да покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахованото лице, вследствие злополука или акутно заболяване, лекувани в страната и са в зависимост от покритите рискове. Застрахователна сума по застраховката  – 1000лв.

Основно покритие

1. Медицински разноски са извършените парични разходи, във връзка с оказана медицинска помощ, при настъпило застрахователно събитие. Тези разходи  трябва да са извършени до 30 дни от датата на  злополука и до 15 дни от акутното заболяване.
2. Разходи за издирване, спасяване и транспортиране от Планинска спасителна служба при БЧК, вследствие на настъпила злополука в маркирани писти и маршрути или акутно заболяване. Помощта от ПСС се изразява в достигане до човек, попаднал в опасна и критична за него ситуация, с възможност за транспортиране и оказване на медицинска, долекарска помощ в база или пост на ПСС, независимо от сезона.
Застрахователят възстановява действително извършените разходи директно на ПСС, съгласно подписано Споразумение между  ЗК  “Лев Инс” АД и ПСС при БЧК. Възстановяват се разходи за транспортиране на тялото/тленните останки  на застрахования от ПСС, до контактна точка със специален автомобил.

УКАЗАНИЯ ЗА  СКЛЮЧВАНЕ:

Застраховката се сключва от здрави лица на възраст от 3 до 65 навършени години. Застраховката се сключва  като:
1. Индивидуална - за лица от 16 до 65 години.
2. Семейна за минимум 2 лица, на възраст от 3 до 65 години. Лица под 16 г. се застраховат от името и за сметка на родителите или попечителите. За семейство от 5 и повече лица – отстъпка 10%. Не се застраховат деца, които не са собствени и на които застраховащия не е настойник.
3. Групова застраховка се сключва при 5 и повече лица, като се прилага поименен списък с трите имена и ЕГН на застрахованите и избраната  застрахователна сума. Списъкът е неразделна част от полицата. Лица над 65 год. се застраховат със завишено тарифно число,  - 50%, над 70 г. - 100 %, както и чужденци - 100 %.  
3.1. По групова застраховка със списък и за сметка на застраховащия, всички  лица от  групата се застраховат при еднакви условия (покрити рискове, застрахователна сума и срок на застраховката). За групи лица над 20 до 50 – отстъпка 10%, над 50  до 100 лица – 15%.
4. По тази застраховка не се покриват събития, съгласно Раздел V  от  Специалните условия на  застраховката, както и злополука, настъпила по време на тренировки и спортни състезания.
Покритието по застраховката се отнася само за събития, настъпили в планина, на територията на Р България.
5. Извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука или акутно заболяване се изплащат от Застрахователя  на Планинската спасителна служба (ПСС) след представяне на полица “Планински туризъм”, протокол  и фактура, издадени от ПСС.
6. Срок на застраховката – от 1 ден до 1 година.

СРОКОВЕ  ЗА  УВЕДОМЛЕНИЕ

7. При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице незабавно уведомява ПСС, а тя - Застрахователя в срок от 24 часа. Когато лицето е починало - законните му наследници, уведомяват Застрахователя в седемдневен срок от узнаване на събитието.
8. Ползващи лица при смърт на застраховано лице са  законните наследници.

Денонощен телефон за обявяване на щети в ЗК “Лев Инс” АД:

0800 15  333 – безплатен за територията на цялата страна.
Денонощни телефони за връзка с Планинска спасителна служба: централен денонощен пост в София – 02/ 9632000,моб.за абонати на М-tel и Vivatel 1470 и 1471 или 0887 100237 , 0887 100238 или  спешен тел. 112.

Телефон на ПСС, отряд Добринище:

 Ръководител: г-н Цветан Пчелин, тел. 0889373751
 
ул. "Търговска" 17 07447 2120 hoteldobrinishte@yahoo.com
Комплекс Добринище отвори за зимния сезон. Резервациите започнаха!!!
Хотел "Добринище", хижа Гоце Делчев и хижа Безбог работи при спазване на необходимите мерки срещу корона вирус. Вече са пуснати в продажба п...
Седалковият лифт до хижа Безбог работи !
  Безбог Ви очаква за зимния сезон, спазвайки всички мерки за безопасност свързани с Covid-19! Седалковият лифт в момента работи с нормално работ...
Изкачване на вр. Полежан от х.Безбог - събитие на This Big Trip
https://youtu.be/b_Dp_nazT5M Ето, че видеото от съботното ни изкачване на вр.Полежан е готово. Както ще видите от кадрите, уцелихме страхотно време, н...
Столовата на хижа Безбог работи
Не пропускайте вкусните ястия на нашия готвач Менюто включва разнообразие от супи, прясна риба, салати, скара, крем карамел и десерти. Столовата отгов...