Пирински езера

Пирин обхваща територия, разположена върху водосборните басейни на реките Струма и Места, които се вливат в Бяло море /Егейско море/. Главният вододел минава по билото на планината с направление северозапад- югоизток. От  тук тръгват 10 притока на река Струма и също толкава на река Места.

В Пирин има 14 циркуса, в чиято сърцевина са образувани много езера.

Циркусът е глациална форма на релефа, характерна за високите части на планините. Представлява кухина с кресловидна форма, най-често оградена от високи, стръмни скали, образувана в следствие на ерозивното действие на ледник.
Циркусите са разположени на голяма надморска височина в планините, в близост до снежната линия за съответните географски ширини. Те се образуват при подходящи условия. Едно такова в северното полукълбо е липсата на силни ветрове на североизточния склон. Тези области не са подложени на директно слънчево греене, и при липсата на ветрове се натрупва голямо количество сняг. Когато се натрупва много сняг, снежната маса се уплътнява и в крайна сметка се превръща в ледник. Започват процеси на ледникова ерозия. В долната част на ледника протича постоянен цикъл на топене и заледяване на водата. Тя прониква в цепнатините, разширява ги и разрушава скалите. Отломъците, подпомогнати от гравитачния натиск на ледника върху скалното легло, допълнително ускоряват процеса на разрушаване чрез абразия.
В циркусите често се наблюдават останки от разрушителното действие на ледниците - морени.

Когато два циркуса еродират един към друг, помежду им се образува седловина или скалист ръб. Известна седловина в Пирин е Кончето . Когато три циркуса еродират един към друг се образува пирамидален връх (карлинг). Такъв е Муратов връх в Пирин планина.
 
В Пирин има 180 езера с постоянон водно огледало. Те условно се разделят на 17 езерни групи. Най-големите езерни групи са тези на Попово езеро/ задено с Самодивските и Полжанските езера/ и Бъндеришките езера.

Попово езеро е най-голямото  и най-дълбоко езеро в Пирин
Най-високо разположеното езеро в Пирин и в България  е Горнополежанското езеро, намиращо се на 2 710м.н.в.
Най-ниското пиринско езеро е Сухото езеро, от групата на Брезнишките езера, с 1 963м.н.в.

Водите на Пирин са чисти и бистри. За да се запазят такива, съществуват забрани на Дирекцията на Национален парк Пирин за опъване на палатки и бивакуване около тях.  Отново напомняме, че в Пирин има достатъчно хижи, заслони и места за палатки, които дават подслон на всички планинари.

Езерни групи в Пирин:

Попови езера
Включват 16 езера, които се оттичат към р.Ретиже. Сред тях са Попово езеро, Банските езера, Рибните езера, Самодивските езера. Попово езеро е най-голямото и  най-дълбокото в Пирин. Разпознава се от всички с малкия остров в него, който според легендата е изплувалата килимявка на попа, който се е хвърлил в езерото. В тази част на планината са едни от най-забележителните пирински върхове: Полежан, Джангал, Сиврия, Кралев двор.
Основен туристически маршрут:  от х. Безбог към хижа Демяниц и към Тевно езеро

Кременски езера
Най-голямата езерна група в Пирин с 9 езера, заобиколени от върховете Сиврия, Джано, Кременски рид. Оттичат се към р. Ретиже. Циркусът е разпознаваем  с трите си големи езера: Леденото, Долното и Горното езеро.
Маршрутът  до Кременските езера върви по долината на р. Ретиже или от хижа безбог по посока Попово езеро, връх Джано.

Брезнишки езера
Три красиви езера на 2579-1763м.н.в. между върховете Ченгел чал, Демир чал, Кадиев рид. Дават началото на р.Туфча, която пресича село Брезница и е най-пълноводният приток на р. Места в този край.

Бъндеришки езера
Намират се в Централен Северен Пирин в долината на река Бъндерица.Те са 16 на брой, но само някои от тях са наименовани: Жабешкото, Дългото, Рибното, Муратово, Окото
Покрай езерата минава основните туристически маршрут от хижа Вихрен към хижите Синаница, към Тевно езеро и към х. Демяница.

Василашки езера
Включват 10 езера, към които могат да се добавят и двете езера Тодорини очи. Оттичат се към долината на р. Демяница. Много обичани места от местните хора и планинарите. Запомнят се с легендите за мома Тодорка, дъщерята на бана, основател на селището  Банско, която се хвърлила от върха, за да се спаси от турците и любовта към нея на момъка  Васил.

Валявишки езера
10 езера с високи и стръмни брегове, обрасли с клек. Оттичат се към река Демяница. Разположени са на 2300-2475м.н.в.

Чаирски езера
9 езера, разположени в долината на р. Санданска Бистрица, на 2200-2450м.н.в. Заключени са между Мозговишки и Превалски чукар.
Покрай тях минава маркиран маршрут от хижа Демяница за заслона Спано поле и хижа Яне Сандански

Влахинските езера
5 езера, разположени между връх Вихрен и рида Гредаро на 20302-2291м.н.в.. Те са част от землището на с. Влахи и добре се виждат от всички, които изкачват в.Вихрен.

Мозговишки циркус  и Белемето
Между върховете Каменица, Кралев двор, Момин двор и Валявишки чукар има езерна група от 20 езера, повечето от които пресъхват през лятото. Най-популярното измежду тях е Тевно езеро, на 2512м.н.в. Около езерото има заслон. Мястото е пресечна точка на няколко основни туристически маршрута в Пирин и често е много натоварено с туристи.

Превалски езера
4 езера от долината на р. Демяница. Покрай тях минава пътеката от хижа Демяница в посока към хижа.Беговица и през Чаирските езера към Башлийца.

Башлийски езера
4 езера, принадлежащи към басейна на р. Санадска бистрица, приток на р. Струма. Разположени са между  Башлийски, Бъндеришки и Превалски чукар и връх Типиците. Покрай тях минава маркираната пътека от  х. Вихрен през Спано поле, към х. Яне Сандански

Типицки езера
Три езера в подонжието на в. Типик, на 2445- 2325м.н.в.

Влашки езера
Част от Демиркапийския циркус  с известните Митрово /2291м.н.в./ и Аргирово езеро/2365м.н.в./. Заобиколени са от върховете Каменица, Кралев двор, Джано, Ченгелчал, Демирчал. Основният туристически маршрут е: хижа Безбог, Попово езеро- хижа Пирин.
ул. "Търговска" 17 07447 2120 hoteldobrinishte@yahoo.com
Столовата на хижа Безбог работи
Не пропускайте вкусните ястия на нашия готвач Менюто включва разнообразие от супи, прясна риба, салати, скара, крем карамел и десерти. Столовата отгов...
Изгревът на Попово езеро на 21 юни
И тази година посрещането на първите слънчеви лъчи в най-дългия летен ден ще "залеят" със злато водите на Попово езеро. Надяваме се, че врем...
Хижа Безбог е отворена за най-ревностните планинари
Хижа Безбог е Вашият сигурен подслон в Пирин през април и май. Независимо от сезоните материалната база се поддържа. В столовата се предлага топъл чай...
Изкачване на вр. Полежан от х.Безбог - събитие на This Big Trip
https://youtu.be/b_Dp_nazT5M Ето, че видеото от съботното ни изкачване на вр.Полежан е готово. Както ще видите от кадрите, уцелихме страхотно време, н...