Тарифи за планинска застраховка

Бъдете отговорни към своя живот и към този на хората около Вас, когато сте в планината  и практикувате любимите си спортове. Планинската застраховка е препоръчителна и такава можете да сключите на касата на начална станция на лифта при хижа Гоце Делчев през зимния период и на рецепцията на хотел „Добринище” през лятото.
Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД
 

ЗАСТРАХОВКА  „ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ”
Ценова тарифа 2018г.-2019г.

Срок на
застраховката
Индивидуална
застраховка
Групова застраховка
10 или повече лица
Семейна
застраховка
до 3 дни 2,50 лв 2,00 лв 2,00 лв
до 5 дни 4,50 лв 3,00 лв 3,00 лв
до 7 дни 6,00 лв 4,00 лв 4,00 лв
до 10 дни 7,00 лв 5,00 лв 5,00 лв
до 15 дни 8,00 лв 6,00 лв 6,00 лв
1 месец 10,00 лв 7,50 лв 7,50 лв
3 месеца 12,00 лв 9,00 лв 9,00 лв
6 месеца 15,00 лв 12,00 лв 12,00 лв
1 година 20,00 лв 16,00 лв 16,00 лв
Активна грижа 6/18 лв 6/18 лв 6/18 лв
 
 
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ’’
е  1000,00лв. /хиляда лева

Планинска застраховка може да се сключи на касата на начална станция на седалковия лифт при хижа Гоце Делчев през зимния период

В нея се включват разходи за:

По тази застраховка отговорността на Застрахователя е да покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахованото лице, вследствие злополука или акутно заболяване, лекувани в страната и са в зависимост от покритите рискове. Застрахователна сума по застраховката  – 1000 или 2000 лв.

Основно покритие

1. Медицински разноски са извършените парични разходи, във връзка с оказана медицинска помощ, при настъпило застрахователно събитие. Тези разходи  трябва да са извършени до 30 дни от датата на  злополука и до 15 дни от акутното заболяване.
2. Разходи за издирване, спасяване и транспортиране. Застрахователят възстановява действително извършените разходи директно на ПСС, съгласно подписано Споразумение между  ЗК  “Лев Инс” АД и ПСС при БЧК. Възстановяват се разходи за транспортиране на тялото/тленните останки  на застрахования от ПСС, до контактна точка със специален автомобил.

УКАЗАНИЯ ЗА  СКЛЮЧВАНЕ:

Застраховката се сключва от здрави лица на възраст от 3 до 65 навършени години. Застраховката се сключва  като:
1. Индивидуална - за лица от 16 до 65 години.
2. Семейна за минимум 2 лица, на възраст от 3 до 65 години. Лица под 16 г. се застраховат от името и за сметка на родителите или попечителите. За семейство от 5 и повече лица – отстъпка 10%. Не се застраховат деца, които не са собствени и на които застраховащия не е настойник.
3. Групова застраховка се сключва при 5 и повече лица, като се прилага поименен списък с трите имена и ЕГН на застрахованите и избраната  застрахователна сума. Списъкът е неразделна част от полицата. Лица над 65 год. се застраховат със завишено тарифно число,  - 50%, над 70 г. - 100 %, както и чужденци - 100 %.  
3.1. По групова застраховка със списък и за сметка на застраховащия, всички  лица от  групата се застраховат при еднакви условия (покрити рискове, застрахователна сума и срок на застраховката). За групи лица над 20 до 50 – отстъпка 10%, над 50  до 100 лица – 15%.
4. По тази застраховка не се покриват събития, съгласно Раздел V  от  Специалните условия на  застраховката, както и злополука, настъпила по време на тренировки и спортни състезания.
Покритието по застраховката се отнася само за събития, настъпили в планина, на територията на Р България.
5. Извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука или акутно заболяване се изплащат от Застрахователя  на Планинската спасителна служба (ПСС) след представяне на полица “Планински туризъм”, протокол  и фактура, издадени от ПСС.
6. Срок на застраховката – от 1 ден до 1 година.

СРОКОВЕ  ЗА  УВЕДОМЛЕНИЕ

7. При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице незабавно уведомява ПСС, а тя - Застрахователя в срок от 24 часа. Когато лицето е починало - законните му наследници, уведомяват Застрахователя в седемдневен срок от узнаване на събитието.
8. Ползващи лица при смърт на застраховано лице са  законните наследници.

Денонощен телефон за обявяване на щети в ЗК “Лев Инс” АД:

0800 15  333 – безплатен за територията на цялата страна.
Денонощни телефони за връзка с Планинска спасителна служба: централен денонощен пост в София – 02/ 9632000,моб.за абонати на М-tel и Vivatel 1470 и 1471 или 0887 100237 , 0887 100238 или  спешен тел. 112.

Телефон на ПСС, отряд Добринище:

 Ръководител: г-н Цветан Пчелин, тел. 0889373751
 
ул. "Търговска" 17 07447 2120 hoteldobrinishte@yahoo.com
След 28 март 2019г. настаняване в хижа Безбог
Зимната кампанията с ваучери за хижа Безбог приключва на 28 март. След тази дата настаняването в хижата ще става на цена рецепция. Седалковият лифт от...
Ново- кроасани от собственото ни сладкарско ателие в хотел "Добринище"
За много хора кафето не може без сладкиш и сладкиша без кафе. За всички тях са вкусотиите, които се приготвят на място в хотел "Добринище". ...
Актуални цени и условия на ПЛАНИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА за 2019г.
На начална станция на седалковия лифт при хижа Гоце Делчев можете да сключите планинска застраховка. Не забравяйте срещу минимална вноска от 2,50лв. з...
Обедно меню всеки ден в зимната градина на хотел "Добринище"
Просторно и приветливо място, където можете да пиете кафе със сладкиш и да обядвате на най-добри цени. След тежка новогодишна програма предлагаме анти...