Тарифи за планинска застраховка

Бъдете отговорни към своя живот и към този на хората около Вас, когато сте в планината  и практикувате любимите си спортове. Планинската застраховка е препоръчителна и такава можете да сключите на касата на начална станция на лифта при хижа Гоце Делчев през зимния период и на рецепцията на хотел „Добринище” през лятото.
Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД
 

ЗАСТРАХОВКА  „ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ”
Ценова тарифа 2018г.-2019г.

Срок на
застраховката
Индивидуална
застраховка
Групова застраховка
10 или повече лица
Семейна
застраховка
до 3 дни 2,50 лв 2,00 лв 2,00 лв
до 5 дни 4,50 лв 3,00 лв 3,00 лв
до 7 дни 6,00 лв 4,00 лв 4,00 лв
до 10 дни 7,00 лв 5,00 лв 5,00 лв
до 15 дни 8,00 лв 6,00 лв 6,00 лв
1 месец 10,00 лв 7,50 лв 7,50 лв
3 месеца 12,00 лв 9,00 лв 9,00 лв
6 месеца 15,00 лв 12,00 лв 12,00 лв
1 година 20,00 лв 16,00 лв 16,00 лв
Активна грижа 6/18 лв 6/18 лв 6/18 лв
 
 
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ’’
е  1000,00лв. /хиляда лева

Планинска застраховка може да се сключи на касата на начална станция на седалковия лифт при хижа Гоце Делчев през зимния период

В нея се включват разходи за:

По тази застраховка отговорността на Застрахователя е да покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахованото лице, вследствие злополука или акутно заболяване, лекувани в страната и са в зависимост от покритите рискове. Застрахователна сума по застраховката  – 1000 или 2000 лв.

Основно покритие

1. Медицински разноски са извършените парични разходи, във връзка с оказана медицинска помощ, при настъпило застрахователно събитие. Тези разходи  трябва да са извършени до 30 дни от датата на  злополука и до 15 дни от акутното заболяване.
2. Разходи за издирване, спасяване и транспортиране. Застрахователят възстановява действително извършените разходи директно на ПСС, съгласно подписано Споразумение между  ЗК  “Лев Инс” АД и ПСС при БЧК. Възстановяват се разходи за транспортиране на тялото/тленните останки  на застрахования от ПСС, до контактна точка със специален автомобил.

УКАЗАНИЯ ЗА  СКЛЮЧВАНЕ:

Застраховката се сключва от здрави лица на възраст от 3 до 65 навършени години. Застраховката се сключва  като:
1. Индивидуална - за лица от 16 до 65 години.
2. Семейна за минимум 2 лица, на възраст от 3 до 65 години. Лица под 16 г. се застраховат от името и за сметка на родителите или попечителите. За семейство от 5 и повече лица – отстъпка 10%. Не се застраховат деца, които не са собствени и на които застраховащия не е настойник.
3. Групова застраховка се сключва при 5 и повече лица, като се прилага поименен списък с трите имена и ЕГН на застрахованите и избраната  застрахователна сума. Списъкът е неразделна част от полицата. Лица над 65 год. се застраховат със завишено тарифно число,  - 50%, над 70 г. - 100 %, както и чужденци - 100 %.  
3.1. По групова застраховка със списък и за сметка на застраховащия, всички  лица от  групата се застраховат при еднакви условия (покрити рискове, застрахователна сума и срок на застраховката). За групи лица над 20 до 50 – отстъпка 10%, над 50  до 100 лица – 15%.
4. По тази застраховка не се покриват събития, съгласно Раздел V  от  Специалните условия на  застраховката, както и злополука, настъпила по време на тренировки и спортни състезания.
Покритието по застраховката се отнася само за събития, настъпили в планина, на територията на Р България.
5. Извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука или акутно заболяване се изплащат от Застрахователя  на Планинската спасителна служба (ПСС) след представяне на полица “Планински туризъм”, протокол  и фактура, издадени от ПСС.
6. Срок на застраховката – от 1 ден до 1 година.

СРОКОВЕ  ЗА  УВЕДОМЛЕНИЕ

7. При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице незабавно уведомява ПСС, а тя - Застрахователя в срок от 24 часа. Когато лицето е починало - законните му наследници, уведомяват Застрахователя в седемдневен срок от узнаване на събитието.
8. Ползващи лица при смърт на застраховано лице са  законните наследници.

Денонощен телефон за обявяване на щети в ЗК “Лев Инс” АД:

0800 15  333 – безплатен за територията на цялата страна.
Денонощни телефони за връзка с Планинска спасителна служба: централен денонощен пост в София – 02/ 9632000,моб.за абонати на М-tel и Vivatel 1470 и 1471 или 0887 100237 , 0887 100238 или  спешен тел. 112.

Телефон на ПСС, отряд Добринище:

 Ръководител: г-н Цветан Пчелин, тел. 0889373751
 
ул. "Търговска" 17 07447 2120 hoteldobrinishte@yahoo.com
Механа
Зимният сезон на механата започва. Отново оркестър "Якоруда" ще свири в празничните дни с репертоар от Пиринския край. Работно време от 18:0...
Лифтът до хижа Безбог актуална информация
От 9 декември до 13 декември, включително лифтът няма да работи и отново ще отвори на 14 декември. Хижа Безбог е в снежни одежди и е отворена за турис...
ВИП Оферта и тази година предлага зимни ски пакети за Добринище
Изгодните 4-дневни пакети на комплекс Добринище активно се предлагат на туристическия пазар. Механизмът на резервация изисква резервиране на желаните ...
Списанието National Geographic България подкрепя Добринище
Нови статии за Добринище и походи в Пирин от хижа Безбог активират вниманието на почти половин милионната аудитория на изданието във Интернет. Запазен...